NAŠE NABÍDKA


Firma ABK TRUST s.r.o. realizuje zpravidla kompletní dodávky staveb a stavebních prací pro přímé zákazníky formou tzv. "na klíč".

Sortimentem prací firmy jsou:

  • novostavby a rekonstrukce v průmyslu,
    občanské vybavenosti a bytové výstavbě
  • výstavba průmyslových areálů
  • výstavba průmyslových hal a provozních objektů
  • specielní zakládání stojů a zařízení
  • kompletní servis stavebních opravářských
    a udržovacích prací pro výrobní areály zákazníka

Dodávky, které firma nezajišťuje vlastními kapacitami jsou prováděny subdodavatelsky, ověřenými stálými obchodními partnery, kteŕí jsou průběžně prověřováni.

Hlavní důraz v obchodních vztazích je kladen na kompletní servis služeb, vstřícný přístup a spokojenost zákazníků, jež se projevují v navazující spolupráci, která je zřejmá z řady etap realizací pro stálé obchodní partnery.

Ve spolupráci se stálými dodavateli zajišťuje firma ABK TRUST s.r.o. tyto práce spolu s kompletní přípravou, inženýrskou a projektovou činností spolu s uvedením stavby do užívání.